Este Dumnezeul Bibliei acelasi cu Dumnezeul din Coranul?

  Distribuiţi

  Dan

  Mesaje : 28

  Este Dumnezeul Bibliei acelasi cu Dumnezeul din Coranul?

  Mesaj  Dan la data de Vin Iun 11, 2010 3:21 am

  Ori de câte ori vorbim despre islam şi creştinism, apar aceaste întrebări: “Se închină creştinii şi musulmanii aceluiaşi (la acelaşi) Dumnezeu? Este Dumnezeul Bibliei acelaşi cu cel al Coranului?” Ce ne face să spunem “Nu” sau “Da”? În acest articol vom privi ce spune Biblia despre Dumnezeu şi apoi ce spune Coranul. Vom vedea că în unele privinţe Coranul adevereşte cele scrise în Biblie dar în acelaşi timp se şi contrazice. Haideţi să privim împreună.

  Biblia mărturiseşte despre Sfânta Treime:

  Dumnezeul Sfintei Scripturi, Biblia, este UNUL şi se descoperă pe Sine în trei persoane: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt. Nu 3 dumnezei care lucrează la unison, ci un singur Dumnezeu care se descoperă în trei persoane. Biblia ne relatează că:

  “1. La început (atunci când nimic afară de Dumnezeu nu era prezent), Dumnezeu (ELOHIM) a făcut cerurile şi pământul. 2. Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric , şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor. 3. Dumnezeu a zis: ,,Să fie lumină!“ Şi a fost lumină. (Gen 1:1-3)

  Primul nume sub care Dumnezeu se descoperă în Vechiul Testament este ELOHIM. Cuvântul “EL” înseamnă mare sau puternic şi se referă în Biblie la Dumnezeul Atotputernic. Cuvântul “ELOHIM” este tradus în Vechiul Testament, “Dumnezeu.” Terminaţia “HIM”, este de asemenea importantă căci, în evreieşte, arată pluralul, adică doua sau mai multe persoane. Înseamnă oare ca există mai mulţi dumnezei? Nicidecum! Deuteronom 6:4 scrie “Domnul, Dumnezeul nostru (ELOHIM) este singurul Domn.” Dumezeu Tatăl, Dumezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt sau Sfânta Treime. În Dumnezeu sunt trei persoane dumnezeieşti care sunt Unul şi acelaşi Dumnezeu. El este în acelaşi timp, o singură fiinţă şi trei persoane care sunt una.
  Când încă nimic, din materia pe care o vedem şi o pipăim noi nu exista, Dumnezeu era prezent. Când încă nimic nu exista, Duhul Sfint, Duhul Lui Dumnezeu sau Dumnezeu Duhul Sfint, era acolo. Îl vedem pe Dumnezeu Tatăl şi pe Dumnezeu Duhul Sfânt prezenţi şi lucrând împreună la creaţie. Dar apare întrebarea: “Era Dumnezeu Fiul prezent la creaţie; era El atunci când nimic nu exista în afară de Dumnezeu?” Priviţi cum răspunde Sfânta Scriptură la această întrebare:

  “1. La început era Cuvântul (Isus), şi Cuvântul (Isus) era cu Dumnezeu, şi Cuvântul (Isus) era Dumnezeu. 2. El (Isus) era la început cu Dumnezeu. 3. Toate lucrurile au fost făcute prin El (Isus); şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El (Isus).
  14. Şi Cuvântul (Isus) S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. (Evanghelia dupa Ioan 1:1-3, 14)

  Dumnezeu a făurit creaţia Lui prin Cuvântul Său. Aşa cum am văzut la Geneza 1:3 şi în tot capitolul, expresia cheie este “Şi Dumezeu a zis…”. Dumnezeu a zis sau a Cuvântat şi îndată apărea ceea ce spunea sau Cuvânta El. Dumnezeu Fiul, Domnul nostru Isus Hristos, era prezent la începutul începuturilor. Fiecare personă din Sfânta Treime a luat parte la facerea tuturor lucrurilor. Geneza 1:26 arată desluşit acest lucru:

  “Apoi Dumnezeu a zis: ,,Să facem om după chipul Nostru (Nostru = Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt), după asemănarea Noastră; “ (Geneza 1:26)

  Cuvântul “Nostru”, în acest capitol, nu ne arată numai o formă de politeţe (aşa cum susţin unii musulmani). Cine demonstrează că Dumnezeu în Persoana Sfintei Treimi era prezent acolo? Citiţi şi alte texte Biblice care ne învaţă despre Sfânta Treime. (Isaia 6:8, Isaia 48:16-17, Matei 1:18, Luca 1:35, Fapte 10:36, Romani 8:9-11, 1 Corinteni 8:6, 1 Corinteni 12:3-6, etc.)

  Coranul neagă doctrina Trinităţii

  După mărturisirea lui însuşi (Sura 2:97, 5:52), Coranul pretinde a fi o confirmare a Scripturilor precedente, adică Biblia. Totuşi el nu confirmă cele scrise mai sus ci dimpotrivă se contrazice.

  Necredincioşi sunt şi cei care spun: “Dumnezeu este treimea din trei”, cãci nu existã altã divinitate în afarã de [Allah] cel Unic şi de nu vor înceta sã vorbeascã astfel, îi va atinge şi pe cei necredincioşi dintre ei chin dureros. (Sura 5:73)

  Muhamed face în acest verset o aluzie la Sfânta Treime şi ne numeşte, pe noi, cei care credem în Sfânta Treime, necredincioşi. Totuşi vorbele lui nu sunt adevarate. Pentru că noi, creştinii, nu credem că “Dumnezeu este al treilea din trei”, ci noi credem că Dumnezeu este UNUL (nu trei), care s-a descoperit şi se descoperă în trei Persoane: Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Sunt mai multe versete în Coran care atacă direct Sfânta Treime. Musulmanii nu pot să înţeleagă cum Isus poate fi Fiul Lui Dumnezeu. Aceasta este o barieră peste care le este foarte greu să treacă. De ce? Pentru că în înţelegerea Coranului, Dumnezeu ar fi trebuit să aiba o soţie ca să poată avea un fiu. Deci, cu alte cuvinte, Sfânta Treime ar fi trebuit să existe după formula: “Tatăl+Mama+Fiul”. Toate lucrurile sunt luate din punct de vedere omenesc. Aşa cum şi Nicodim vroia să înţeleagă naşterea din nou din punct de vedere omeneşte şi l-a întrebat pe Domnul Isus : ,,Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască?“ (Ioan 3:4) Isus nu a fost născut sau creat pentru ca sa fie Dumnezeu Fiul , El…

  Isus este Dumnezeu de la începutul începuturilor

  Aşa cum am văzut mai sus în Ioan 1:1, Domnul Isus este de la început cu Dumnezeu şi El este de la început Dumnezeu. Isus Hristos Dumnezeu nu are un punct de pornire a existenţei Sale. Deci existenţa Lui nu a început atunci când S-a născut din fecioara Maria. Pentrucă,

  “Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.”(Ioan 1:3)

  Fecioara Maria a fost creată prin Isus, pentrucă El este mai înainte de ea.

  “El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut (arată nu un început ci o prioritate) din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile cari sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.” (Coloseni 1:15-17)
  “El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi a luat un chip de rob, fãcându-Se asemenea oamenilor. (Filipeni 2:6-7)

  Vechiul Testament şi profeţii ne descoperă că Isus Hristos este Dumnezeu (Isaia 9:6, 7:14, 11:1-10). Cerul ne declară aceasta (MatEI 3:17, Luca 3:22,). Noul Testament o confirmă (Luca 1:32, Evrei 1:8, Ioan 10:30, 1:1,14, Coloseni 1:15). Diavolul o ştie (Marcu 5:6-10, Luca 4:41). Hristos însuşi mărturiseşte aceasta (Ioan 8:19, 10:30). Ucenicii au crezut (Ioan 6:68-69, Matei 16:15-16), şi au mărturisit şi învăţat pe oameni. (Romani 1:9, 5:10, 8:3, 32, 2 Corinteni 5:19). Cine este Isus pentru tine?

  Coranul confirmă şi neagă Dumnezeirea lui Isus Hristos

  Oare cum o carte ce pretinde a fi “de la Dumnezeu” poate să confirme ceva si apoi acelaşi adevăr să-l contrazică? Interesant, nu? Tocmai asta face Coranul cu privire la Dumnezeirea Domnului Isus. Priviţi cu atenţie la versetul de mai jos: (cineva poate spune că aceasta este doar o tălmăcire a Coranului în limba română; totuşi nu numai traducerea română ci şi toate celelalte se traduc în acelaşi fel aici, doar că la unele poate numărul versetului diferă)

  “… Mesia Isus, fiul Mariei, este trimisul lui Allah, cuvântul Sãu pe care El l-a transmis Mariei şi un duh de la El. Credeţi, aşadar, în Allah şi în trimişii Săi. Şi nu spuneţi “Trei!”. Opriţi-vã de la aceasta şi va fi mai bine pentru voi. Allah nu este decât un Dumnezeu Unic. Slavă Lui! Să aibă El un copil?…” (Sura Muierilor 4:171)

  În acest loc din Coran, putem face o listă foarte interesantă despre Isus. Si anume:
  Isus = Mesia
  Isus = Trimis al lui Dumnezeu
  Isus = Cuvântul Lui Dumnezeu
  Isus = Duhul lui Dumnezeu
  Acestea sunt 4 caracterstici extraordinare pe care ni le dă Coranul şi care de fapt adeveresc Dumnezeirea Domnului Hristos. Toţi musulmanii spun: “Isus Mesia”. Dar nici măcar nu ştiu că de fapt spunând “Mesia” deja adevereşti Dumnezeirea Lui. “Mesia” este echivalentul lui “Hristos”, ceea ce înseamnă “Unsul”, sau “Cel ce avea să vină” să ne salveze de sub robia păcatelor. Dicţionarul Biblic spune că este şi o indicaţie la numele “Imanuel” adică “Dumnezeu este cu noi”(Isaia 9:6), ceea ce indica Dumnezeirea Lui. Deci spunând Isus Mesia spui Isus Dumnezeu. A doua caracteristică de asemenea este adevarată cu privire la Isus, dar să ne oprim la cea de a treia. Isus este Cuvântul lui Dumnezeu. Şi aici nu este unica dată când Coranul spune aceasta. Biblia de asemenea scrie că Isus este Cuvântul lui Dumnezeu (vezi mai sus Ioan 1:1,14). Dumnezeu a creat totul prin Cuvântul Său. A zis şi s-a făcut. Isus Cuvântul Lui Dumnezeu, este Dumnezeul care a creat tot universul şi pe noi inclusiv. Ultima caracteristică îmi place foarte mult. Ea spune “Isus este Duhul Lui Dumnezeu”. Gândeşte-te, Dumnezeu are trup? Bineînţeles că nu! Dumnezeu este Duh şi aceasta ne-o mărturiseşte şi Biblia când spune:

  “Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.” (Ioan 4:24)

  Deci dacă Dumnezeu este Duh şi Isus este Duhul Lui Dumnezeu, cine este atunci Isus? Dacă nu ai înţeles vreau să te mai gândeşti încă odată: Dumnezeu nu are carne şi oase ci este Duh. Isus este Duhul Lui Dumnezeu. Cine este Isus? Isus este ceea ce este şi Dumnezeu, adică Duhul Său, El este Dumnezeu! Slăvit Să-i fie Numele Lui! Însă aici intră Coranul în contrazicere. După ce a mărturisit toate aceste lucruri despre Domnul Isus, tot în acelaşi verset, spune “Credeţi în Dumnezeu şi în trimisul Său şi nu spuneţi nimic despre treime”. Adeverind că Isus este Dumnezeu, el de fapt a adeverit şi existenţa Sfintei Treimi, totuşi după aceasta spune să nu spunem nimic despre treime… Nu vreau ca vizitatorii musulmani de pe acest portal să se supere, dar întreg Coranul este plin de astfel de contradicţii, ceea ce ne vorbeşte şi despre valoarea şi valabilitatea acestei cărţi.
  “Este Dumnezeul Bibliei şi al Coranului Acelaşi?” Bineînţeles că nu!
  Dumnezeu să ne lumineze pe toţi în această privinţă şi să putem sta tari pentru adevărul Lui neschimbător.

  Sursa: [Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]

   Acum este: Joi Ian 17, 2019 6:29 pm